Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului sunt coroborate atat cu obiectivele cat si cu prioritățile naționale LdV:
• promovarea calității în educația şi formarea profesională inițială;
• promovarea culturii antreprenoriale;
• asigurarea unei mai bune tranziții de la şcoală la viața activă;
• facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii, cat și cu nevoile concrete identificate in randul participanților de a dezvolta un site web interactic, bazat pe: producerea şi publicarea unui website dinamic, animat, folosind instrumentele concrete de creare (Adobe Dreamweaver si Adobe Flash).
• sa corecteze si sa retuseze fotografii, de la cele traditionale la fotografii digitale noi.
• sa seteze culorile pentru Web si sa realizeze fotomontaje realiste, prin folosirea instrumentelor și tehnicilor avansate din Photoshop.
• valorificarea cunoştinţelor teoretice prin exersarea abilităţilor practice cu ajutorul mijloacelor didactice moderne şi aplicaţiilor de ultimă generaţie;
• dezvoltarea competenţelor lingvistice ale participanţilor.
• dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă într-un mediu intercultural.