Evaluare

Evaluarea la inceput de plasament - prin chestionare aplicate participantilor de tutorele german pentru a identifica nivelul cunostintelor, abilitatilor si deprinderilor initiale TIC.
Evaluare continua - pe parcursul stagiului de catre mentori, profesorii insotitori si tutorele de stagiu prin: indrumarea si urmarirea activitatii zilnice in vederea atingerii obiectivelor proiectului, a cunostintelor si abilitatilor propuse in proiect; observarea comportamentului si a modului de integrare a participantului in activitatea unitatii de stagiu; verificarea fiselor de lucru individuale ale participantilor; prin dialog individual; discutii de grup cu participantii; analize interactive privind modul de realizare a sarcinilor de lucru propuse si cel de indeplinit;
Instrumente: fisa de observare zilnica pentru fiecare participant; fisa de evaluare saptamanala; chestionare de evaluare; aplicatiile practice vizand crearea unui website interactiv.
Evaluare finala. Competentele TIC dezvoltate au fost evaluate, pe parcurs si la final: prin probe practice constand in realizarea si prezentarea unui website pentru firma/client, produse/servicii ale unei firme si pe baza e-portofoliului de aplicatii web.
S-a aplicat un chestionar de satisfactie privind conditiile de lucru, nivelul pregatirii si importanta stagiului.

Pregatirea lingvistica (engleza) s-a evaluat pe baza unui test cu grad de dificultate B1, Proba scrisa cuprindea itemi obiectivi si un text functional (scrisoare formala), iar in cadrul probei de speaking elevii au prezentat lucrarile in Power Point (realizate de fiecare elev in parte) cu tematica proiectului si au raspuns la intrebarile comisiei de evaluare.

Elevii au pornit pregatirea lingvistica de la nivelul A2. Ei au asimilat cunostinte atat de cultura si civilizatie britanica, americana si germana dar si cunostinte de gramatica a limbii engleze precum si notiuni de vocabular, termeni tehnici din domeniul TIC si notiuni de comunicare. Nivelul atins dupa efectuarea pregatirii este B1.

Elevii nu aveau cunoștințe anterioare de limba germană, astfel încât pregatirea lingvistica la germana a vizat dezvoltarea competenței de utilizare elementară a limbii, corespondentă nivelului A1 (conform Cadrului Comun European de referinţă pentru limbi).

Pregatirea lingvistica (germana) s-a evaluat astfel:
Evaluare pe parcurs prin intermediul observației sistematice și a verificării cunoștințelor după fiecare unitate de învăţare.
Evaluare finală constând în:
-          Examen oral
-          Examen scris
S-au acordat calificative bazate pe punctajul acumulat, după cum urmează:
  • 100 – 90 p. – sehr gut (foarte bine)
  • 89 – 80 p. – gut (bine)
  • 79 – 70 p. – befriedigend (satisfăcător)
  • 69 – 60 p. – ausreichend (suficient)
  • 59 – 10 p. – nicht ausreichend (insuficient)